KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ MÜŞTERİ HAKLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME, BEYAN VE AYDINLATMA METNİ

 

1. Tanımlar

6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmesiyle birlikte, tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizi Kanununun 10. maddesinin gereği aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen birtakım tanımlar öncelikle aşağıdaki gibidir;

 

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla tarafınıza sunulan hizmetlerimiz kapsamında, kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenip aktarıldığına ve kişisel verilerinizin işlenmesi sürecindeki haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

 

 

Kimlik:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 

İletişim:

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 

Hukuki İşlem:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 

Müşteri İşlem:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 

Fiziksel Mekân Güvenliği:

Fiziksel mekân güvenliğinin temini

 

Mesleki Deneyim:

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Pazarlama:

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar:

Fiziksel mekân güvenliğinin temini

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Sağlık Bilgileri:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Diğer Bilgiler – Beden (Vücut) Bilgileri:

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Her türlü kanal aracılığı ile tarafımıza açık rıza beyanınız ile ulaştırmış olduğunuz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; işbu “Aydınlatma Metninde” yer alan yukarıdaki amaçlar doğrultusunda aşağıdaki kişilerle paylaşılmaktadır;

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Fiziki ve elektronik ortam kayıtları, web sitemiz, e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, sosyal medya hesaplarımız, dijital platformlarımız, uygulamalarımız, mobil iletişim kanallarımız, şirketimize gelerek her türlü basılı form ve belgeleri doldurarak, sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar aracılığıyla “Kişisel Verileriniz” ve “Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz” toplanmaktadır.

 

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak;

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;

 

6698 sayılı KVKK’ nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede tarafımıza 6698 sayılı KVKK’ nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak elden veya noter kanalı ile ATAŞEHİR MAH. 8229/1 SOK. NO:21C ÇİĞLİ İZMİR posta adresine, daha önce tarafımıza beyan ettiğiniz kişisel e-mailiniz ile bilgi@dermaestetik.com.tr e-posta adresimize ya da Tebligat Kanunu uyarınca …… KEP adresimize de yapabilirsiniz.

 

İşbu bilgilendirme, beyan ve onay formunu okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak tarafınızca yukarıdaki beyan edilen şekil ve şartlarda edinilen veya edinilecek olan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin, sadece işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, paylaşılması, yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış AÇIK RIZAM İLE ONAY VERİYORUM.

 

Okudum. Kabul ediyorum.

 
İLETİŞİM

SADE DERMA ESTETİK

8229/1 Sk. Ece Sitesi A Blok 21/C Ataşehir / İzmir
(Kent Hastanesi Çaprazı - İztik Karşısı)

0 232 329 19 000 232 329 19 35

bilgi@dermaestetik.com.tr


SADE DERMA GÜZELLİK

Yalı Mh. İdil Biret Cad. No:3 Kat:2 35550 Karşıyaka/İZMİR

0 232 330 19 03

bilgi@dermaestetik.com.trBu web sayfası çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilere buradan, Çerez politikamızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Uzmana Danışın

Uzmana Danışın

gonet parma